Feil i innrapporteringen av tall til Utdanningsdirektoratet fører til dårligere resultater enn det som er reelt for Samisk videregående skole Karasjok.

Da Udir denne uka publiserte skolebidragsindikatoren, blir dette med en gang en stor mediesak. For skolene er det viktig å gjøre det bra på disse undersøkelsene. Ved Samisk videregående skole ble vi derfor overrasket over resultatene, da vi kom svært dårlig ut. Dette stemte ikke med vår egen statistikk.

1. juli er den magiske datoen for innrapportering av tall til Utdanningsdirektoratet når det gjelder skolebidragsindikatorene. Resultatene for Samisk videregående skole Karasjok er basert på feil i innrapporteringen av tall, og derfor kommer vår skole svært dårlig ut i Utdanningsdirektoratets oversikt for studiespesialisering. Dette ble påpekt i god tid overfor Udir, som allikevel valgte å bruke tallmaterialet fra 1. juli.

Tallene som indikatoren er basert på, viser at 4 av 20 elever i en av klassene på studiespesialisering besto, det riktige er at 19 av 20 elever besto. Disse tallene har gitt store utslag for vårt resultat. Totalt besto 62 av 74 elever på studiespesialisering, 40 av 40 elever på yrkesfag!, og 8 av 9 delkurselever. Hadde disse tallene dannet grunnlaget for publiseringen av undersøkelsen, ville Samisk videregående skole kommet bedre ut enn det som vises nå.

For en så liten skole som vår gir slike tall store utslag på statistikken, vår egen oversikt viser at vi har få elever som slutter og høy gjennomføring.

Karasjok, 12.12.2018

  • Utdanningsforbundet
  • Skolenes landsforbund
  • Norsk tjenestemannslag
  • Skolens ledelsen